Nhật Bản

Ngữ Pháp N2 – にかかわらず

Ý NGHĨA

“Bất kể …”

にかかわらず là cấu trúc dùng để biểu hiện sự không liên quan giữa hai vế trong câu. Sự việc ở vế sau sẽ xảy ra bất kể sự vật ở vế trước.

にかかわらず thường đi sau các danh từ như 天候(てんこう)、性別(せいべつ)、年齢(ねんれい)、国籍(こくせき)、男女(だんじょ)、大小(だいしょう)、多少(たしょう)để diễn tả ý nghĩa bất kể sự khác biệt về các yếu tố đó thì sự việc ở vế câu sau vẫn diễn ra.

CÁCH CHIA

N + にかかわらず

VÍ DỤ

①天候にかかわらず、明日旅行に行きます。

(てんこうにかかわらず、あしたりょこうにいきます)

Ngày mai tôi vẫn sẽ đi du lịch bất kể thời tiết như thế nào đi chăng nữa.

 

②このクラブは年齢や社会的地位にかかわらず、どなたでも参加できます。

(このクラブはねんれいやしゃかいてきちいにかかわらず、どなたでもさんかできます)

Câu lạc bộ này không phân biệt tuổi tác hay địa vị, bất cứ ai cũng có thể tham gia.

author-avatar

About DEOW Vietnam

Du học DEOW Vietnam thuộc công ty DEOW Co., Ltd Nhật Bản thành lập từ năm 2003, cung cấp dịch vụ tư vấn du học Nhật, Mỹ, Canada, Anh, Úc, New Zealand, du học tiếng Anh tại Philippines và chương trình học online. Xem danh sách văn phòng DEOW: https://deow.jp/company-english/

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *