Nhật Bản

Ngữ Pháp N5 – がほしい

Ý NGHĨA

“Muốn có …”

がほしい là cấu trúc dùng để bày tỏ ý muốn, mong muốn sở hữu một cái gì, một thứ gì đó.

CÁCH CHIA

N + がほしい

VÍ DỤ

A: 今、何が一番ほしいですか。(いま、なにがいちばんほしいですか)

B: 新しい車がほしいです。(あたらしいくるまがほしいです)

A: Bây giờ, thứ bạn muốn có nhất là gì?

B: Tôi muốn có một chiếc ô tô mới.

 

②もっと時間がほしいです。(もっとじかんがほしいです)

Tôi muốn có nhiều thời gian hơn.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *