Danh sách các học bổng cấp mà các bạn có khả năng nhận thực tế tại Việt Nam

Các học bổng chính phủ khác như MEXT, JASSO chỉ có thể nhận được thông qua tiến cử của trường. Hầu hết các trường chỉ tiến cử học viên đã học thực tế, sau khi sang Nhật. Vui lòng tham khảo trực tiếp tại đây

Học bổng trường tiếng Nhật

Học bổng Học viện EHLE Osaka

Giá trị học bổng

Lên đến 300,000 Yên

Tiêu chí xét học bổng

Xét 1 trong các tiêu chí sau

   • Điểm thi THPT quốc gia 3 môn Văn-Toán-Anh
   • Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC
   • Chứng chỉ tiếng Nhật JLPT

Hình thức xét học bổng

Xét hồ sơ. 100% nhận khi đủ điều kiện

Số lượng học bổng

Có giới hạn, nhà trường không công bố cụ thể khuyến nghị đăng ký sớm để tăng tỷ lệ được cấp học bổng

Hình thức cấp học bổng

Cấp mức học bổng cao nhất có thể nhận được của 1 trong các tiêu chí (không cộng dồn)

 

Học bổng Trường Nhật Sendagaya

Giá trị học bổng

Lên đến 200,000 Yên

Tiêu chí xét học bổng

   • Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật
   • Điểm thi THPT quốc gia
   • Điểm trung bình học bạ 3 năm cấp 3

Hình thức xét học bổng

Xét hồ sơ. Phỏng vấn và làm bài kiểm tra IQ

Số lượng học bổng

5 suất 200,000 Yên và 15 suất 100,000 Yên

Hình thức cấp học bổng

Trừ trực tiếp vào học phí năm đầu tiên

 

Học bổng Trường Nhật ngữ Unitas

Giá trị học bổng

Tối đa 100,000 Yên

Tiêu chí xét học bổng

   • Điểm trung bình THPT, ĐH
   • Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật

Hình thức xét học bổng

Xét hồ sơ. 100% nhận khi đủ điều kiện

Số lượng học bổng

Có giới hạn, nhà trường không công bố cụ thể, khuyến nghị đăng ký sớm để tăng tỷ lệ được cấp học bổng

Hình thức cấp học bổng

Trừ trực tiếp vào học phí năm đầu tiên

Học bổng Trường Nhật ngữ Linguage

Giá trị học bổng

200,000 Yên

Tiêu chí xét học bổng

   • Tốt nghiệp đại học khối ngành kỹ thuật: bằng JLPT N3
   • Tốt nghiệp đại học khối ngành xã hội: bằng JLPT N2

Hình thức xét học bổng

Phỏng vấn. Bài viết Essay

Số lượng học bổng

Có giới hạn, nhà trường không công bố cụ thể, khuyến nghị đăng ký sớm để tăng tỷ lệ được cấp học bổng

Hình thức cấp học bổng

Trừ trực tiếp vào học phí năm đầu tiên

Học Bổng Báo SANKEI – ASAHI – YOMIURI

Giá trị học bổng

100% học phí trường tiếng Nhật trong 2 năm trị giá lên đến 1,500,000 Yên

Tiêu chí xét học bổng

   • Học vấn: Điểm trung bình THPT môn Toán/Anh hoặc tốt nghiệp đại học
   • Tiếng Nhật: có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật tương N4. Khuyến nghị trình độ N3.

Hình thức xét học bổng

Xét hồ sơ. Phỏng vấn 2 vòng.

Số lượng học bổng

Giới hạn 4 suất mỗi năm

Hình thức cấp học bổng

Tòa soạn báo đứng ra bảo lãnh, tài trợ toàn bộ học phí. Các phí khác như giáo trình được trường cho phép trả góp sau khi sang Nhật làm thêm.

Học bổng điều dưỡng

Giá trị học bổng

100% 2 năm học chuyên ngành tại trường chuyên môn Senmon

Tiêu chí xét học bổng

Trình độ tiếng Nhật từ N3. Tỷ lệ chuyên cần tốt. Được trường tiếng Nhật liên kết tiến cử

Hình thức xét học bổng

Xét thành tích tại trường, điểm chuyên cần và phỏng vấn với viện dưỡng lão

Số lượng học bổng

Có giới hạn, nhà trường không công bố cụ thể

Hình thức cấp học bổng

Viện dưỡng báo đứng ra bảo lãnh, tài trợ toàn bộ học phí